Kontakt

Foreningens kontoradresse er Kongens gate 14 i Oslo, i lokalene til Mediebedriftene (MBL). Foreningen kan kontaktes ved sekretariatet:
Mediebedriftenes Landsforening
Kongensgate 14
N-0153 Oslo
v/ Helge Holbæk-Hanssen
Mobil 908 20 267
E-post: helgeholbaek@hotmail.com

Back to top