Om oss

Velkommen til Norsk Mediehistorisk Forening. Vi håper både medlemmer og andre her vil finne interessant stoff om mediene og deres historie

Medlemmer av foreningen vil motta vårt nyhetsbrev, som normalt sendes ut 6 ganger pr. år. Vi anbefaler derfor at du melder deg inn for å få fullt utbytte av nettstedet.

Send oss gjerne tilbakemeldinger vedrørende hjemmesiden, gode ideer og forslag til ytterligere forbedringer setter vi pris på! Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tilbakemeldinger, spørsmål eller tips til redaksjonen.

Om Norsk Mediehistorisk Forening

Norsk Mediehistorisk Forening (etablert 1975 som Pressehistorisk arkiv) har som formål å sikre mediehistorisk kildemateriale og å stimulere til mediehistorisk forskning og formidling. Foreningen samarbeider med forsknings- og mediemiljøer om å få fram ny kunnskap om norsk medieutvikling, og med avisbedrifter og offentlige arkivinstitusjoner om registrering og lagring av kildemateriale.

Norsk Mediehistorisk Forening holder årlige fagseminarer og utgir Mediehistorisk Tidsskrift. Fra årtusenskiftet bidro daværende Norsk Pressehistorisk Forening til å legge grunnlaget for et stort grunnforskningsprosjekt om norsk pressehistorie. Navnet ble endret til Norsk Mediehistorisk Forening i 2016.

Mer informasjon om: