Sekretariat

Foreningens kontoradresse er Skippergata 24 Oslo, i lokalene til Pressens hus, ved Mediebedriftene (MBL).
Foreningen kan kontaktes ved sekretariatet:
Mediebedriftenes Landsforening
Skippergata 24
0154 Oslo
E-post: post [at] mediebedriftene.no