Sekretariat

Norsk Pressehistorisk Forenings adresse

Sekretariat:
Mediebedriftenes Landsforening
Kongensgate 14
N-0153 Oslo
v/ Helge Holbæk-Hanssen
Mobil 908 20 267
E-post: helgeholbaek@hotmail.com

Back to top