Sekretariat

Norsk Pressehistorisk Forenings adresser

Sekretariat:
Mediebedriftenes Landsforening
Kongensgate 14
N-0153 Oslo
Fagsjef Helge Holbæk-Hanssen
Mobil 908 20 267
E-post:hhh@mediebedriftene.no

Leder:
Nils E. Øy
Slevik Platå 74
1621 Gressvik
Mobil 90 55 03 24
E-post:nilsoy@online.no

Leder, nestleder og sekretær utgjør arbeidsutvalget.

Nestleder:
Professor Rune Ottosen
Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestredet 50
N-0167 Oslo
Tel. 47- 22 45 26 00
E-post: Rune.Ottosen@hioa.no

Back to top