Styre

Norsk Pressehistorisk Forenings styre

Leder:
Nils E. Øy
Slevik Platå 74
1621 Gressvik
Mobil 90 55 03 24
E-post: nilsoy@online.no

Nestleder:
Professor Rune Ottosen
Journalistutdanningen,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestredet 50, N-0167 Oslo
Tel. 47- 22 45 26 00
Faks 22 45 26 05
E-post: Rune.Ottosen@hioa.no

Sekretariat:
Fagsjef Helge Holbæk-Hanssen
Mediebedriftenes Landsforening
Kongensgate 14
N-0153 Oslo
Tel. 47-22 86 12 00
Mobil 908 20 267
E-post: hhh@mediebedriftene.no

Styremedlemmer:
Journalist Olav Kobbeltveit
E-post: olav.kobbeltveit@icloud.com,

Vidar Øverland
Seniorrådgiver
Riksarkivet
Boks 4013 Ullevål stadion
N-0806 Oslo
Tel. 22 02 26 00
E-post: vidar.overland@arkivverket.no

Journalist Gudleiv Forr
Apalveien 55
0371 Oslo
Tel. 22 69 08 75. Mobil 916 00 404
E-post: gudleiv.forr@dagbladet.no

Professor Astrid Gynnild
Leder for jornalistikkutdanningen ved UiB,
Universitetet i Bergen Fosswinckelsgt. 6
Postboks 7802, 5020 Bergen
Mobil: 47028524
E-post. astrid.gynnild@infomedia.uib.no

Journalist Elisabeth Vislie
Oksvalveien 19
1450 Nesoddtangen
E-post: visli@online.no

 

Back to top