Styre

Norsk Mediehistorisk Forenings styre:

  • Henrik G. Bastiansen, styreleder
  • Ivar Andenæs, nestleder
  • Rune Ottosen
  • Gudleiv Forr
  • Astrid Gynnild
  • Helge Holbæk-Hansen
  • Kristin Brattelid, Riksarkivet

 

Back to top