Styret

Norsk Mediehistorisk Forenings styre:

  • Henrik G. Bastiansen, styreleder
  • Alf Skjeseth, nestleder
  • Veslemøy Rysstad
  • Christine Myrvang
  • John Olav Egeland
  • Rolf Werenskjold
  • Kristin Brattelid, Riksarkivet