Styre

Norsk Mediehistorisk Forenings styre:

  • Henrik G. Bastiansen, styreleder
  • Ivar Andenæs, nestleder
  • Trine Østlyngen
  • John Olav Egeland
  • Rolf Werenskjold
  • Helge Holbæk-Hansen
  • Kristin Brattelid, Riksarkivet

Back to top